Hakkımızda

Vakfın temel gayesi Ege Üniversitesi'nin yaşatılmasını ve gelişmesini sağlamak, bu kuruluş için gerekli bina ve tesislerin teminine çalışmak, bilimsel araştırma kuruluşlarına yardım etmek, gerekli öğretim üyelerinin teminine çalışmak ve üniversitenin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak için her türlü girişim ve tasarruflarda bulunmaktır.
Ege Üniversitesi öğrencilerinin çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip, araştırıcı ve yönetici yeteneklerde ilim, fikir, sanat ve fen adamları olarak yetişmelerinde yardımcı olmak ve bu amaçla yarışmalar düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı burslar vermek, milli ve milletlerarası seminerler, kurslar, kongreler, konferanslar, sempozyum ve paneller düzenlemektir.